Dit is een Startup

Algemene voorwaarden

Op de contracten die De Schrijverscentrale namens Schrijver op je scherm opstelt zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1    U heeft na dagtekening drie werkdagen de tijd om te reageren op de inhoud van het contract.

2    Zonder tegenbericht gaan we er daarna vanuit dat u akkoord gaat met de inhoud van het contract.

3    Betaling geschiedt op basis van de factuur die De Schrijverscentrale enkele dagen na de activiteitsdatum verstuurt.

4    De Schrijverscentrale draagt zorg voor de uitbetaling van de auteur.

5    De Schrijverscentrale stelt zich niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht voortvloeien uit de via haar bemiddeling tot stand gekomen activiteiten.

6    Film- en/of geluidsopnamen mogen slechts worden gemaakt na uitdrukkelijke toestemming van de auteur.